طرح ولایت کشوری

اولین دوره طرح ولایت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دانشجویان نخبه و فعال فرهنگی با حضور اساتید برجسته به مدت 40 روز در مشهد مقدس جهت ثبت نام به سایت

: sso.iau.ir کسب اطلاعا بیشتر به معاونت دانشجویی مراجعه فرمائید . آخرین مهلت ثبت نام : 97/3/5

جزئیات بخشنامه