مدارک لازم جهت ثبت نام ارشد و دکتری

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارشناسی ارشد و دکتری

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارشناسی

 

 راهنمایی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1396

 راهنمایی پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری تخصصی ( phd ) با آزمون سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی